Summeri

Summeri on läsnä päivittäin siellä, missä nuoret kuluttavat mediaa. Summerin sisällöt ja sarjat julkaistaan niissä kanavissa missä nuori, 13-17-vuotias yleisö on nyt. Summeri keskittyy samaistuttavaan ja vuorovaikutukselliseen sisältöön nuorten käytetyimmissä sosiaalisen median media-alustoissa ja omissa kanavissaan. Summerin tekeminen on jatkuvaa tuotteiden kehittämistä yleisön kanssa vuorovaikutuksessa. Aiheet ovat nuorelle aidosti ajankohtaisia. Summeri luo suhteen Yleen. Sisällöt tarjoavat näkökulmia, eivät valmiita vastauksia. Sisällöllä voidaan pyrkiä vaikuttamaan, mutta ei valistamaan. Eri some-kanavilla on kirkkaat kanava- ja sisältölupaukset ja tarkennetut kohdeyleisöt.